איור השיר ״גדולה״לתערוכה ״אוצר שירי ילדים מיידיש״

איור שנעשה לתערוכה ״אף על פיל״ לשיר ״גדולה״ של לאה קפלוביץ הופמן בתרגום בני מר
איור השיר גדולה

שתפו:

שרון עמלני מאיירת